Ajudah - interpretacja i analiza ostatnidzwonek.pl
      Romantyzm | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Romantyzm

Ajudah - interpretacja i analiza

W ostatnim sonecie spotykamy znanego nam Pielgrzyma z poprzednich utworów cyklu, jednak od razu dostrzegamy, że zaszła w nim wielka przemiana. Siedzący na skałach Ajudahu, czyli góry-niedźwiedzia, podmiot liryczny jest zupełnie spokojny, opanowany, harmonijne zgrany z otaczającym go krajobrazem Krymu.

W utworze brakuje znanych nam z poprzednich „Sonetów krymskich” hiperbolicznych opisów przyrody, nie ma w nim grozy, tęsknoty, rozterek. Zamiast tego razem z podmiotem lirycznym obserwujemy leniwe chmury, które niczym morskie fale o piaszczystą plażę rozbijają się o skaliste podnóża Ajudahu. Jakże poetycka jest wizja obserwującego niebo człowieka, który nadaje obłokom dowolne kształty. Przyrównuje je do wojsk, do wielorybów:
„Trącą się o mieliznę, rozbiją na fale,
Jak wojsko wielorybów zalegając brzegi,
Zdobędą ląd w tryumfie i, na powrót zbiegi,
Miecą za sobą muszle, perły i korale”


Dwie pierwsze tercyny poświęcone są opisowi widoku ze szczytu Ajudahu. Wrażenia te wywołują poetycką refleksję, która przedstawiona została w dwóch tercynach. Podmiot liryczny przyrównał nacierające fale morskie do wszystkich bolesnych wydarzeń, które nieustannie nacierają na ludzkie serce, które z kolei zostały zobrazowane jako piaszczysta plaża. Morze za pomocą swych bałwanów nie tylko podmywa piasek z wybrzeża, ale wyrzuca też nań „muszle, perły i korale”. Tak samo hartuje się serce poety, które smagane bolesnymi doznaniami, jak tęsknota czy wygnanie, staje się zdolne do „uronienia pieśni”. Za pomocą poezji, człowiek jest w stanie odreagować niepowodzenia i nieszczęścia, które spotykają go w codziennym życiu. Co więcej, utwory takie są w stanie zapewnić artyście życie wieczne w zbiorowej świadomości odbiorców. Podmiot liryczny zwraca się do każdego młodego poety (bezpośrednio, za pomocą apostrofy: „o poeto młody!”) udzielając mu cennych rad, niczym przewodnik.

[zr]Warto zwrócić uwagę, iż ze wszystkich „Sonetów krymskich”, to właśnie „Ajudahowi” najbliżej do klasycznego pierwowzoru. Zauważył to Wacław Kubacki w pracy „Z Mickiewiczem na Krymie” : „«Ajudah» tchnie spokojem i pogodą. Klasyczna budowa tego sonetu uwydatnia wrażenie harmonii, jaka panuje między poetą a światem. Medytacja w obliczu skał i morza odbywała się czasie teraźniejszym. A refleksyjna apostrofa, która mówi o «nieśmiertelnych pieśniach» nie posiada ściśle określonego czasu. Przed naszymi oczyma otwiera się nieskończona perspektywa paraboli” (W. Kubacki, „Z Mickiewiczem na Krymie”, Warszawa 1977). [/zr]


Klasyczny układ „Ajudah” sprowadza się do tego, iż pierwsze dwie kwartyny mają charakter ściśle opisowy i bezpośrednio z nich wywodzi się refleksja zawarta w dwóch ostatnich tercynach. Również układ rymów jest wzorcowy: ABBA w części opisowej, oraz CCC DDD w części refleksyjnej. Wszystko to wpływa na wymowę utworu, który swoją harmonijnością i opanowaniem dowodzi, iż poeta faktycznie zaznał spokoju.

„Ajudah” w doskonały sposób podsumowuje cały cykl. W utworze tym zawarta została bowiem myśl przewodnia i klucz do odczytywania „Sonetów krymskich”:
„Namiętność często groźne wzburza niepogody;
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twej szkody

Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni
I nieśmiertelne pieśni za sobą uroni,
Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni”.On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteś gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza

Słowacki Juliusz
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka

Tagi: