Język „Sonetów krymskich” ostatnidzwonek.pl
      Romantyzm | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Romantyzm

Język „Sonetów krymskich”

W przypadku języka „Sonetów krymskich” często pojawiającymi się terminami są „konkretność czasowa” i „konkretność przestrzenna” oraz wywodzące się z nich „konkretne użycie języka”. Określenia te sprowadzają się do tego, iż szata językowa utworów cyklu bogata jest w słowa określające konkretne miejsca, czas, akcentujące doraźność i aktualność obserwacji podmiotu lirycznego. Dzięki temu sonety rozgrywają się niejako przed oczami odbiorcy „tu i teraz” :
„Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie”
(„Cisza morska”)
„Już góra z piersi mgliste otrząsa chylaty”
(„Ałuszta w dzień”).

Na pierwszy rzut oka widać, że w utworach dominują teraźniejsze formy czasowników. Równie ważna jest także konkretyzacja przestrzeni:
„Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie,
Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada,
Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać”
(„Burza”)
„Tu cień pada z menaru i wierzchu cyprysa,
Dalej czernią się kołem olbrzymy granitu
” („Bakczysaraj”)
„Te zamki, połamane zwaliska bez ładu,
(…)
Tu Grek dłutował w murach ateńskiej ozdoby,
Stąd Italczyk Mongołom narzucał żelaza”
(„Ruiny zamku w Bałakławie”).

Zjawisko posługiwania się w utworze ściśle określonymi przestrzeniami oraz czasem o charakterze bieżącym, określa się właśnie „konkretnym użyciem języka”.

[nr]Ireneusz Opacki zjawisko konkretnego użycia języka wyjaśnia następująco: „Słowo-nazwa nie desygnuje tutaj pojęcia ogólniejszego, desygnuje konkretny, jednostkowy przedmiot, przedmiot indywidualny, wskazany palcem w przestrzeni. W takim kształcie językowym nie może zmienić się uogólniona – już abstrakcyjna – wiedza o świecie. Tutaj wiedza ta konstruuje się dopiero na płaszczyźnie zespołu faktów jednostkowych, konkretnych, nie wybiega jeszcze ku formułom uogólniającym” (I. Opacki, dz. cyt). [/nr]


Można powiedzieć, iż podmiot liryczna używa takiego właśnie słownictwa, ponieważ wywodzi się z innej kultury i nigdy nie widział takich krajobrazów, dlatego próbuje je „poskromić” za pomocą znanych mu określeń.

Podmiot liryczny, przez wielu uważany za tożsamy z Mickiewiczem, jest człowiekiem młodym (poeta w czasie swojej podróży na Krym liczył sobie dwadzieścia siedem lat), brakuje mu życiowej mądrości, którą nabywa się z wiekiem i doświadczeniem. Dlatego też jego reakcje przypominają niekiedy małe dziecko, które widzi coś po raz pierwszy w życiu.

Taka właśnie percepcja wiąże się z sytuacją turystyczną, w której znalazł się podmiot liryczny. Pod tym względem „Sonety krymskie” uchodzą za najpiękniejsze i najbardziej konsekwentnie zbudowane „poematy turystyczne”. Opacki określa zbiór jako: „poemat, w którym konkretność opisu, doraźność obserwacji, sprzężenie Pielgrzyma-turysty i Mirzy-przewodnika, w końcu konsekwentnie utrzymana rozbieżność między wiedzą ich obu o zwiedzanym świecie – zyskują mocne oparcie w rysunku «mentalności turysty» jako ostatecznej motywacji konstrukcji złóż struktury poetyckiej tego cyklu” (I. Opacki, dz. cyt.).

Ponadto w przypadku „Sonetów krymskich” możemy zauważyć też hiperbolizację języka, co bezpośrednio wiążę się z opisaną powyżej egzaltacją towarzyszącą turyście, którego oczom ukazują się cudy przyrody. Równie zauważalną cechą języka zbioru jest orientalizm. Jest to z kolei związane z konkretnością miejsca. Mickiewicz opisując piękno Krymu posługiwał się nawami geograficznymi charakterystycznymi dla kraju Wschodu.On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteś gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Bajdary - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Romantyzm „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pierwiosnek - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - analiza

Słowacki Juliusz
Testament mój - wiadomości wstępne
Rozłączenie - interpretacja i analiza
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka

Tagi: