Romantyzm | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Romantyzm

Oda do młodości - interpretacja i analiza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Kilka słów wstępu

„Interpretatorzy Ody każdorazowo podkreślają moc poetyckiego słowa, siłę wyrazu zmuszającą do działania, jednoznacznie wskazującą konieczność odnowy, przemiany rzeczywistości. Ową przemianę rozumiano nieco odmiennie. Większość komentatorów upowszechniała opinię, że Oda do młodości jest wierszem rewolucyjnym, zachęcającym do walki o wolność. Niektórzy przyjmowali wezwania do odnowy jako apel o poprawę świata w ogóle. Zerwanie z dotychczasową gnuśnością, marazmem, obojętnością, konserwatyzmem starego pokolenia miało się odtąd stać nakazem moralnym dla młodych, których zapał, entuzjazm i niezależność myślenia może dokonać cudu odnowy” - Danuta Polańczyk, „Poezje Adama Mickiewicza – cz. I”, Lublin.


Jeden z najsłynniejszych wierszy epoki romantyzmu, „Oda do młodości”, został napisany 26 grudnia 1820 roku w Kownie. Po kilkukrotnych publikacjach w odpisach, utwór wydano pierwszy raz dopiero w 1827 roku w antologii poezji „Polihymnia” we Lwowie.

Bożonarodzeniowe dzieło polskiego wieszcza Adama Mickiewicza jest uznawane za tekst będący afirmacją młodości – podstawowego składnika idei łączącej Filomatów.

W przeciwieństwie do innych utworów tej oraz poprzednich epok, podejmujących wątek wieku młodzieńczego, „Oda” jako pierwsza w historii literatury przedstawia ten okres życia człowieka nie jako zjawisko ze sfery biologicznej czy socjologicznej, lecz – jak trafnie zauważają autorzy opracowania „Romantyzm”: „potęgę kreacyjną o boskiej mocy, składnik uniwersalnego porządku świata” (A. Witkowska, R. Przybylski, „ Romantyzm”, Warszawa 2000, s. 247).

Utwór Mickiewicza został przyjęty bardzo dobrze, zarówno przez współczesnych poecie, jak i późniejszych czytelników. Stało się tak zapewne dlatego, gdyż poeta sięgnął po uniwersalne motywy, ukazując je w ponadczasowy sposób.
„Romantyczny akcent nawoływania do starań o wolność, równanie się z Bogiem, jeśli chodzi o moc dokonywania rzeczy niezwykłych, powoływanie się na siłę ducha i uczuć sprawiło, że od razu zauważono ów oryginalny, nowatorski rys Ody do młodości. (…)Podmiot liryczny, przywódca narodowy, potężny jak Bóg i antyczny Herakles, potrafi sprostać pokładanym w nim nadziejom. Owa nieprzeciętna, wyjątkowa jednostka – zapowiedź wielkich bohaterów romantycznych – nawołuje do wspólnego działania” (D. Polańczyk, dz. cyt.).

Echa podjętej przez wieszcza dyskusji na temat siły i roli młodości można dostrzec w wielu innych tekstach, podobnie zresztą jak fragmenty czy parafrazy romantycznego tekstu.


Hasłem rozpoczętego dziesięć lat po napisaniu wiersza powstania listopadowego został właśnie niosący nadzieję na odzyskanie wolności i zawierający perspektywę ocalenia narodowego dwuwiersz:
„Witaj jutrzenko swobody
za tobą zbawienia słońce”.


Słowa te pojawiają się także w zakończeniu „Nocy listopadowej”. Młodopolski twórca Stanisław Wyspiański użył ich w scenie opuszczenia więzienia przez wyniszczonego wieloletnim pobytem w celi, ociemniałego Waleriana Łukasińskiego.

Nieśmiertelność zyskał także inny fragment dzieła Mickiewicza:
„Bez serc, bez ducha,
to szkieletów ludy;”.

Negujący ideę wprowadzenia do poezji brzydoty dwuwiersz rozpoczyna „Odę do turpistów” Juliana Przybosia:
„Bez serc, bez ducha,
Bez mięsa od kości...”

Aluzja do utworu romantycznego poety pojawia się również u Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej:
„Młodości, skrzydła podałeś ty światu!
Świecie, z młodością nad poziom wylatuj!
Noc. Śpiewa słowik. I nagle szum skrzydeł,
Skrzydeł młodości.


strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Mickiewicz Adam
Oda do młodości - interpretacja i analiza
Ballady i romanse - opracowanie
Pierwiosnek - interpretacja i analiza
Świteź - interpretacja i analiza
Świtezianka - interpretacja i analiza
Rybka - interpretacja i analiza
Powrót taty - interpretacja i analiza
To lubię - interpretacja i analiza
Pani Twardowska - interpretacja i analiza
Lilje - interpretacja i analiza
Zima miejska - interpretacja i analiza
Do M*** - interpretacja i analiza
Niepewność - interpretacja i analiza
Do matki Polki - interpretacja i analiza
Liryki lozańskie - geneza i charakterystyka
Snuć miłość - interpretacja i analiza
Nad wodą wielką i czystą - interpretacja i analiza
Polały się łzy - interpretacja i analiza
Okoliczności powstania „Sonetów krymskich”
Zmagania Mickiewicza z sonetem
Podział wewnętrzny „Sonetów krymskich”
Problematyka „Sonetów krymskich”
Język „Sonetów krymskich”
Recepcja „Sonetów krymskich”
Romantyzm „Sonetów krymskich”
„Sonety krymskie” - streszczenie ogólne
Stepy akermańskie - interpretacja i analiza
Cisza morska - interpretacja i analiza
Żegluga - interpretacja i analiza
Burza - interpretacja i analiza
Widok gór ze stepów Kozłowa - interpretacja i analiza
Bakczysaraj - interpretacja i analiza
Bajdary - interpretacja i analiza
Czatyrdah - interpretacja i analiza
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Ajudah - interpretacja i analiza

Norwid Cyprian Kamil
Fortepian Szopena - wiadomości wstępne
Fortepian Szopena - interpretacja
Fortepian Szopena - analiza
Do obywatela Johna Browne'a - wiadomości wstępne
Do obywatela Johna Browne'a - interpretacja i analiza
Moja piosnka II - interpretacja i analiza
W Weronie - wiadomości wstępne
W Weronie - interpretacja i analiza
Pióro - wiadomości wstępne
Pióro - interpretacja i analiza
Pielgrzym - wiadomości wstępne
Pielgrzym - interpretacja i analiza
Moja ojczyzna - wiadomości wstepne
Moja ojczyzna - interpretacja i analiza
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - wiadomości wstępne
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? - interpretacja i analiza
Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne
Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza

Słowacki Juliusz
Rozłączenie - interpretacja i analiza
Testament mój - wiadomości wstępne
Testament mój - interpretacja i analiza
Sowiński w okopach Woli - wiadomości wstępne
Sowiński w okopach Woli - interpretacja i analiza
Smutno mi, Boże! - wiadomości wstępne
Smutno mi Boże - interpretacja i analiza
Grób Agamemnona - motyw mogiły, grobu
Grób Agamemnona - interpretacja i analiza
Rozmowa z piramidami - interpretacja i analiza

Inne
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka

Tagi: